TULES-kursseja Kitinkannuksessa

Kitinkannuksessa käynnistyy vuoden 2020 alusta Kelan kuntoutuskurssitoiminta tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville.

TULES-kurssit ovat ryhmämuotoista kuntoutusta. Näillä kursseilla harjoitteet kohdistuvat nimenomaan selän, niskan, hartian, ylä- tai alaraajan alueille. Kurssille hakevalla täytyykin olla diagnosoituna tule-sairaus, joka on oireillut yli kolme kuukautta.

TULES-kursseilla osallistujat voivat olla eri ikäisiä ja eri elämänalueilta; kuntoutuja voi olla opiskelija, työelämässä tai sen ulkopuolella tai vaikkapa kuntoutustuella. Yhteistä kaikille on se, että heidän toimintakykynsä on heikentynyt tule-sairauden myötä, mikä vaikeuttaa arjessa selviytymistä sekä lisää työelämässä olevien fyysistä kuormitusta, ergonomisia ongelmia ja psyykkistä rasitusta. Lisäksi heille katsotaan olevan hyötyä aktivoivasta, moniammatillisesta ryhmäkuntoutuksesta ja toiminnallisesta harjoittelusta

Jokaiseen kurssiin sisältyy ennakkoyhteydenotto ja kolme viiden vuorokauden mittaista kuntoutusjaksoa. Kuntoutusjaksojen välissä ja niiden jälkeen kuntoutumista seurataan ja sen jatkamiseen kannustetaan seurantayhteydenottojen avulla.

Kuntoutuja saa kotiin viemisiksi myös välitehtäviä ja jumppaohjeita ja heitä ohjataan osallistumaan oman paikkakunnan liikuntaryhmiin.

Fyysinen aktivointi ja ohjaus on yksi TULES-kurssin tärkeistä teemoista ja vähintään puolet koko ryhmäohjelmasta painottuukin liikuntaan sekä kullekin ryhmälle soveltuviin toiminnallisiin menetelmiin. Lisäksi kuntoutujat saavat tietoa muun muassa kivun syntymekanismeista ja hallintakeinoista, ohjausta hyvään ravitsemukseen sekä terveyttä ja toimintakykyä tukevaan vapaa-ajan liikuntaan, tukea osallisuuden lisäämiseen ja toimimiseen arjessa, opiskelussa ja työelämässä sekä psykososiaalista ohjausta ja neuvontaa.

Suuri merkitys on myös ryhmän antamalla vertaistuella ja kokemusten jakamisella.

Kurssin toteuttamista koordinoi palveluvastaava ja sen käytännön järjestelyistä huolehtii moniammatillinen työryhmä erikoislääkärin johdolla. Työryhmään kuuluvat lääkärin lisäksi sairaanhoitaja ja fysioterapeutti ja tarpeen mukaan sosionomi, toimintaterapeutti, psykologi ja geronomi. Jokaiselle kurssilaiselle nimetään omaohjaaja. Jokaiselle kuntoutujalle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet.

Kitinkannuksessa on avustavaa henkilöstöä paikalla ympäri vuorokauden. Kitinkannus sijaitsee Kannuksessa, Keski-Pohjanmaalla rauhallisella Kitinkankaan alueella, mäntymetsän syleilyssä. Kitinkannuksella on pian 30 vuoden kokemus laitoskuntoutuksen toteuttamisesta. 

Hakemukset kurssille tulee lähettää suoraan Kelalle. Täytä hakemuslomake KU132 ja liitä mukaan Lääkärinlausunto B. Katso tästä Kelan ohjeet kurssille hakemisesta.

Kitinkannuksen kursseille voi hakeutua Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueelta. Myös muualta Suomesta voi hakeutua kurssille, mutta tällöin Kela korvaa vain matkan lähimmän palveluntarjoajan luo, loppu matkasta on omakustanteista. 

 

Katso kaikkien alkavien TULES-kurssien tiedot ja aikataulut kohdasta Palvelut>Kuntoutuminen>Kelan kuntoutuskurssit!