Kotirannan toiminta Kannuksessa siirtyy Kitinkannukselle 1.2.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Kitinkannus ry:lle väliaikaisen luvan yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalipalvelun tuottamiseen Kannuksessa nykyisen Kotirannan tiloissa. Yksikön kutsumanimeksi vaihtuu Kitinkoti. Entinen Kotirannan puoli on Kitinkoti 1 ja entinen Jokirannan puoli on Kitinkoti 2. Kitinkannus kehittää toimintaa oman osaamisensa ja pitkän kokemuksensa mukaisesti kohti kuntouttavampaa suuntaa. 

Tehostetun palveluasumisen hakemukset vastaanottaa ja asiakkaat valitsee edelleen järjestämisvastuussa oleva  Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, joka valvoo Kitinkodin toimintaa. Jatkossa Kitinkannus laskuttaa asukkailta vuokran, muut maksut Soite perii samoin perustein kuin tähänkin asti. Kitinkodilla työskentelee 4 sairaanhoitajaa, 22 lähihoitajaa ja 3 laitoshuoltajaa. Kitinkodin vastaavana esimiehenä toimii Maija Mattila (sh YAMK).

Kitinkannuksen yhteyteen Kannuksen Kitinkankaalle rakennetaan yhteistyössä Kannuksen kaupungin kanssa tehostettua palveluasumista tuottava kuntouttavan asumisen yksikkö, mihin Kitinkodin toiminta, asukkaat ja henkilöstö siirtyvät tämänhetkisen suunnitelman mukaan 1.1.2023. Tätä tulevaisuuden yksikköä suunnittelemme nyt innolla.

Asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat pyritään päivittämään kuukauden sisällä toiminnan käynnistämisestä. Ajankohdat sovitaan yhdessä omaisten kanssa.

Toivomme hyvää yhteistyötä asukkaiden ja omaisten kanssa. Tartumme innolla haasteeseen ja haluamme luoda Kitinkodista lämminhenkisen ja kuntouttavan kodin asukkaillemme!

 

Yhteystiedot 1.2.2021 alkaen

vastaava esimies Maija Mattila 044 5754 553,maija.mattila@kitinkannus.fi

vastaava sairaanhoitaja 040 804 2510

 

Muut Kitinkodin puhelinnumerot

Kitinkoti 1: 040 804 2513, 040 804 2514  (ent. Kotiranta)

Kitinkoti 2: 040 804 2516, 040 804 2517  (ent. Jokiranta)

Katso lisätietoja Kitinkodin toiminnasta täältä.