Käden tehostetun käytön kurssit AVH-asiakkaille

Kitinkannuksessa järjestetään Kelan kuntoutuskursseja aivoverenkiertohäiriön sairastaneille. Kurssilla keskitytään halvaantuneen käden toimintakyvyn palauttamiseen.

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

  • Työelämässä oleville, sinne palaaville kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissa oleville kuntoutujille, jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön ja joilla on tarvetta tehostettuun käden kuntoutukseen,
  • Kuntoutujan läheiselle tai omaiselle
  • Sellaiselle, jonka työ- ja toimintakykyä voidaan turvata ja parantaa kuntoutuksella ja jonka  kuntoutusmotivaatio on hyvä
  • Sellaiselle, jonka halvaantuneessa kädessä on tahdonalaista liikettä siten, että ranteen ja sormien nivelten ojentaminen onnistuu aktiivisesti
  • Sellaiselle, jonka sairastumisesta on kulunut 3 kk - 3 v, kotiutumisesta vähintään 1 kk
  • Sellaiselle, joka pystyy vastaanottamaan suullisia ja kirjallisia ohjeita
  • Sellaiselle, jonka muistin alenemaa ei ole todettu muistitestissä (MMSE yli 24 pistetttä)
  • Sellaiselle, jonka käden käytön harjoittamista ei estä kipu eikä kohonnut lihasjäykkyys

Kurssille hakeutuminen

Jos olet yli 65-vuotias, haet Kelan lomakkeella KU132
Jos olet alle 65-vuotias, haet Kelan lomakkeella KU104

Kelan lomakkeen lisäksi tarvitset hakemukseen liitteeksi lääkärin B-lausunnon tai julkisessa terveydenhuollossa tehdyn kuntoutussuunnitelman.

Seuraavat kurssit Kitinkannuksessa

Kurssi numero 70333 alkaa 23.9.2019
Kurssi numero 70334 alkaa 18.11.2019

Jäikö joku askarruttamaan? Kysy meiltä!