IKKU-kurssit eli ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit Kitinkannuksessa

Kitinkannuksessa käynnistyvät yli 68-vuotiaille monisairaille kohdennetut kuntoutuskurssit vuonna 2020. Kurssit ovat kokonaan Kelan kustantamia eli kuntoutujille itselleen ei tule lainkaan kustannuksia kurssille osallistumisesta. Kela maksaa myös osallistujien matkakustannukset kurssijaksoille ja takaisin kotiin.

Kurssi voidaan myöntää henkilölle, jonka selviytymistä ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin. Kurssin osallistujalla on oltava riittävästi toimintakykyä, jotta hän voi liikkua ilman jatkuvaa avustamista joko apuvälineen turvin tai ilman apuvälinettä. Lisäksi kuntoutujan olisi jaksettava osallistua kurssiohjelmaan ja hänellä tulisi olla halua osallistua ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Lievä muistisairaus ei ole este kurssille osallistumiseen.  Kurssijaksojen välillä tehdään myös kotikäynti, jossa kuntoutujan läheisen toivotaan olevan mukana.

Kurssiin sisältyy ennakkoyhteydenotto ja kaksi viiden päivän mittaista kuntoutusjaksoa, joiden välissä on kotikäynti. Kurssijaksojen jälkeen kuntoutumisen edistymistä seurataan vielä seurantayhteydenottojen avulla. Kurssikokonaisuuden kesto on noin 10 kuukautta.

Kurssipäivä kestää noin 8 tuntia, joista noin 5 tuntia on varsinaista ohjattua toimintaa. Välillä syödään, kahvitellaan, levätään ja seurustellaan vapaamuotoisesti.  Ohjelmaan kuuluu haastatteluja, keskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä. Kurssin teemoja voivat olla esimerkiksi arjessa toimiminen, fyysinen aktivointi, muistin harjoittaminen, ravitsemusohjaus ja vuorovaikutustaitojen tukeminen. Lisäksi annetaan tietoa ja ohjausta terveyteen liittyvistä asioista.

Kurssin toteuttamista koordinoi palveluvastaava ja sen käytännön järjestelyistä huolehtii moniammatillinen työryhmä erikoislääkärin johdolla. Työryhmään kuuluvat lääkärin lisäksi sairaanhoitaja ja fysioterapeutti ja tarpeen mukaan sosionomi, toimintaterapeutti, psykologi ja geronomi. Jokaiselle kurssilaiselle nimetään omaohjaaja. Jokaiselle kuntoutujalle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet.

Kitinkannuksessa on avustavaa henkilöstöä paikalla ympäri vuorokauden. Kitinkannus sijaitsee Kannuksessa, Keski-Pohjanmaalla rauhallisella Kitinkankaan alueella, mäntymetsän syleilyssä. Kitinkannuksella on pian 30 vuoden kokemus laitoskuntoutuksen toteuttamisesta. 

Hakemukset kurssille tulee lähettää suoraan Kelalle. Täytä hakemuslomake KU132 ja liitä mukaan Lääkärinlausunto B. Katso tästä Kelan ohjeet kurssille hakemisesta.

Kitinkannuksen kursseille voi hakeutua Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueelta. Myös muualta Suomesta voi hakeutua kurssille, mutta tällöin Kela korvaa vain matkat lähimmän palveluntuottajan luokse, loppumatka matkasta on omakustanteista.

Katso lisätietoja kursseista Palvelut > Kuntoutuminen > Kelan kuntoutuskurssit! Sieltä löydät kaikki alkavat IKKU-kurssit aikatauluineen.