Tehostettu kuntoutusjakso

Kitinkannuksen tehostettu, vaativa kuntoutus perustuu tutkittuun tietoon kuntoutuksen vaikuttavuudesta. Terapiamenetelmät valitaan kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden ja yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Käytämme kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-luokitusta, joka kuvaa, miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. Tavoitteet kuntoutukseen asetamme ”Omat tavoitteeni”- menetelmän mukaisesti, tavoitteiden toteutumiseen sitoutuu kuntoutujan lisäksi koko moniammatillinen tiimi ja Kitinkannuksen henkilökunta. Tiimiin kuuluu fysio- ja toimintaterapeutti, sosiaonomi, lääkäri, sairaanhoitaja sekä tarvittaessa puheterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Kuntoutuminen jatkuu Kitinkannuksessa myös terapia-aikojen ulkopuolella, sillä hoito-osaston henkilökunta tekee työtään kuntouttavalla otteella ympäri vuorokauden.

Tehostettu kuntoutus sisältää päivittäin fysio- ja toimintaterapiaa sekä tarvittaessa puheterapiaa, lisäksi kuntoutuja voi osallistua liikunta- ja keskusteluryhmiimme sekä vapaa-ajan ohjelmiin. Kitinkannuksen fysio- ja toimintaterapeutit ovat Bobath peruskoulutuksen käyneitä osaajia.

Alaraajojen toimintakyvyn kohentamiseen Kitinkannuksella on vahvat perinteet ja Suomen paras laitteisto. Lokomat-kävelyrobotin otimme käyttöön v.2010, ensimmäisenä Suomessa.  Robottikävelyn kohderyhmänä ovat aivohalvausasiakkaat, selkäydinvammaiset, MS- ja Parkinson-asiakkaat, selkäleikatut jne. Harjoittelun teho perustuu valtavaan toistojen määrään ja oikeaan liikemalliin. Lokomatin avulla saatat kävellä jopa 2 km harjoituskerralla, oikealla tekniikalla. Samalla luustosi saa kuormitusta, verenkierto vilkastuu ja mikä tärkeintä: Aivot muistavat miten kuuluu kävellä! Lokomatin monitoreista kuntoutuja saa välittömän palautteen omasta osallistumisestaan, hän voi keskittyä harjoittelemaan sitä kävelyn osa-aluetta mikä hänellä on heikko. Lääkäri määrittelee sopiiko Lokomat-terapia asiakkaalle. Terapia on aina turvallista ja valvottua. Lokomatin lisäksi käytössämme on H/P Cosmos Painokevennetyn kävelyn dynaaminen harjoituslaite sekä terapia-allas ja tietenkin kuntosali.

Yläraajan testaukseen ja terapiaan käytössämme on Pablo ja tasapainoharjoitteluun Tymo, molemmat ovat interaktiivisia  laitteistoja lähes rajattomin mahdollisuuksin. Voit omilla voimavaroillasi  esimerkiksi sammuttaa tulipaloja ja kuljettaa kuulaa labyrintissa. Näillä välineillä harjoittelu vie mukanaan!

Kuntoutusjaksolle Kitinkannukseen pääsee joko maksusitoumuksella tai omalla kustannuksella. Maksusitoumuksia tekevät julkinen terveydenhuolto ja vakuutusyhtiöt  harkintansa mukaan.  Kuntoutusjaksomme sopivat paitsi äkillisesti tai pitkäaikaisesti sairastuneille, myös kaikille omista voimavaroistaan ja liikuntakyvystään huolehtiville.

Onnistumistarinat

Tervetuloa liikkumaan, virkistymään, rentoutumaan ja nauttimaan Kitinkannukseen!

Taidemaalari Juhani Palmu harjoitteli liikkumista kävelyrobotilla

Taidemaalari Juhani Palmu treenasi lihaksiaan Kitinkannuksen kuntoutuslaitoksessa.