Kitinkannuksen tarina

Keski-Pohjanmaan sairas- ja kuntoutuskotiyhdistys ry perustettiin vuonna 1985. Perustamissopimuksen allekirjoittajina toimivat Kannuksen kunnan, Sotainvalidien Veljesliiton Keski-Pohjanmaan piirin, Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin, Sotainvalidien Veljesliiton Kannuksen osaston, Kannuksen sotaveteraanien ja Kannuksen Vanhustenkotiyhdistyksen edustajat.

Kitinkannus-10v

Keski-Pohjanmaan sairas- ja kuntoutuskotiyhdistys ry:n, sittemmin Kitinkannus ry:n tarkoituksena on toimia ensisijaisesti sotainvalidien, sotaveteraanien sekä siltä osin kuin laitoksen kapasiteetti mahdollistaa, vammaisten, vanhusten ja muiden kuntoutuksen ja laitoshoidon tarpeessa olevien palvelujen parantamiseksi.

Yhdistyksen perustamisen aikaan nuorimmat sotainvalidit olivat juuri täyttäneet 60 vuotta ja osa oli vielä työelämässä. Sotainvalidien laitoshoitoa varten rakennettu Kannuksen Veljeskoti aloitti toimintansa 7.1.1991. Vuonna 2004 Kannuksen Veljeskoti sai uudeksi nimekseen Kitinkannus.

Toholampilainen kansanedustaja Mika Lintilä on ollut Kitinkannuksen taustayhdistyksen hallituksen puheenjohtajana  vuoteen 2016 saakka. Mikan aikana Kitinkannuksen hallituksen tärkeimmäksi tehtäväksi muodostui talon ja sen toimintojen tulevaisuuden varmistaminen ennakoiden aikaa, jolloin viimeinenkin sotiemme sotainvalidi ja -veteraani on hoidettu tehtävämme mukaisesti kunnialla loppuun asti. Loppuvuodesta 2016 hallituksen puheenjohtajana aloitti kannuslainen Olli Joensuu.

Hallituksen entinen puheenjohtaja Mika Lintilä: Kitinkannuksen rooli muuttuu

Kun minut vuonna 2000 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi, taisimme jo ensimmäisessä kokouksessa nuijia päätöksen siitä, että tästä eteenpäin toimitusjohtajan työajasta kolmannes pitää olla tulevaisuuden suunnittelua.

IMG_9712

Oli selvää, että Kitinkannuksen rooli tulee jatkossa muuttumaan, kun kunniakansalaiset vähenevät. Toisaalta suuret ikäluokat ikääntyvät ja tuovat työtä laitoksille, joissa ikääntyviä ihmisiä osataan hoitaa ja kuntouttaa.

Tulevaisuuden suhteen olemme olleet hallitussa prosessissa rakentamalla aina viiden vuoden jänteellä uusia strategioita ja visioita. Ensimmäinen lyötiin lukkoon 2001 ja vuonna 2015 otetaan käyttöön neljäs, vuoteen 2022 ulottuva strategia.

Kitinkannuksen perustamisesta lähtien vuoteen 2013 talon johtamisesta vastasi toimitusjohtaja Hannu Lounasto.hallitus

Lounaston jälkeen toimitusjohtajan tehtävissä toimi vuosina 2013-2016 Marja-Liisa Hiironen. Tällä hetkellä toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa toimensijaisena talous- ja henkilöstöpäällikkö Katri-Helena Syri. Kitinkannuksen henkilökunta kutsuu teidät kaikki tervetulleiksi yhdessä rakentamaan Kitinkannuksen tarinaa tästä eteenpäin. Palvelumme ovat kaikkien käytettävissä!

Lue artikkeli: Muutos – haaste ja mahdollisuus