Kitinkannuksen erityisyys

Kitinkannus_rakennusKitinkannuksesta tekee erityisen kyky kohdata jokainen asiakas yksilönä sekä vaativan kuntoutuksen osaaminen. Kitinkannuksen erityisyyttä ovat myös monipuoliset palvelut viihtyisässä liikunta- ja luontoympäristössä.

Kitinkannuksen tarina

Keski-Pohjanmaan sairas- ja kuntoutuskotiyhdistys ry perustettiin vuonna 1985. Perustamissopimuksen allekirjoittajina toimivat Kannuksen kunnan, Sotainvalidien Veljesliiton Keski-Pohjanmaan piirin, Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin, Sotainvalidien Veljesliiton Kannuksen osaston, Kannuksen sotaveteraanien ja Kannuksen Vanhustenkotiyhdistyksen edustajat.

Kitinkannus-10v

Keski-Pohjanmaan sairas- ja kuntoutuskotiyhdistys ry:n, sittemmin Kitinkannus ry:n tarkoituksena on toimia ensisijaisesti sotainvalidien, sotaveteraanien sekä siltä osin kuin laitoksen kapasiteetti mahdollistaa, vammaisten, vanhusten ja muiden kuntoutuksen ja laitoshoidon tarpeessa olevien palvelujen parantamiseksi.

Yhdistyksen perustamisen aikaan nuorimmat sotainvalidit olivat juuri täyttäneet 60 vuotta ja osa oli vielä työelämässä. Sotainvalidien laitoshoitoa varten rakennettu Kannuksen Veljeskoti aloitti toimintansa 7.1.1991. Vuonna 2004 Kannuksen Veljeskoti sai uudeksi nimekseen Kitinkannus.

Toholampilainen kansanedustaja, nykyinen elinkeinoministerimme Mika Lintilä oli Kitinkannuksen taustayhdistyksen hallituksen puheenjohtajana pitkään.  Mikan aikana Kitinkannuksen hallituksen tärkeimmäksi tehtäväksi muodostui talon ja sen toimintojen tulevaisuuden varmistaminen ennakoiden aikaa, jolloin viimeinenkin sotiemme sotainvalidi ja -veteraani on hoidettu Kitinkannuksen tehtävän mukaisesti kunnialla loppuun asti.

Hallituksen entinen puheenjohtaja Mika Lintilä: Kitinkannuksen rooli muuttuu

Kun minut vuonna 2000 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi, taisimme jo ensimmäisessä kokouksessa nuijia päätöksen siitä, että tästä eteenpäin toimitusjohtajan työajasta kolmannes pitää olla tulevaisuuden suunnittelua.

IMG_9712Oli selvää, että Kitinkannuksen rooli tulee jatkossa muuttumaan, kun kunniakansalaiset vähenevät. Toisaalta suuret ikäluokat ikääntyvät ja tuovat työtä laitoksille, joissa ikääntyviä ihmisiä osataan hoitaa ja kuntouttaa.

Tulevaisuuden suhteen olemme olleet hallitussa prosessissa rakentamalla aina viiden vuoden jänteellä uusia strategioita ja visioita. Ensimmäinen lyötiin lukkoon 2001 ja vuonna 2015 otetaan käyttöön neljäs, vuoteen 2022 ulottuva strategia.

Kitinkannuksen perustamisesta lähtien vuoteen 2013 talon johtamisesta vastasi toimitusjohtaja Hannu Lounasto.Lounaston jälkeen toimitusjohtajana  toimi vuosina 2013-2016 Marja-Liisa Hiironen. Nykyinen toimitusjohtajamme on Katri-Helena Syri ja hallituksen puheenjohtaja Olli Joensuu.

Kitinkannuksen henkilökunta kutsuu teidät kaikki tervetulleiksi yhdessä rakentamaan Kitinkannuksen tarinaa tästä eteenpäin. Palvelumme ovat kaikkien käytettävissä!

Katri-Helena Syri