Sotainvalidien, puolisoiden ja leskien neuvontapalvelu

Neuvontapalvelu on sotilasvammalain mukaista neuvontaa, jonka tarkoituksena on tukea sotainvalidien, puolisoiden ja leskien selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

kitinkannus sotainvalidien neuvonta

Palveluneuvojan tehtävänä on sotainvalidien kokonaisvaltainen avustaminen, avuntarpeen kartoitus, avun järjestäminen sekä sotilasvammalain mukaisten etuuksien hakemisessa avustaminen. Tärkeä osa palveluneuvojan työtä ovat asiakaskäynnit sekä yhteistyö monien eri tahojen kanssa asiakkaan parhaaksi. Palveluneuvoja avustaa myös veteraanien ja lottien asioissa.

Neuvontaan kuuluu:

  • Etuuksien selvittäminen, tarvittavien hakemusten laadinta sekä niistä tiedottaminen (asiakkaalle, omaisille ja kuntien kotihoitoon)
  • Kotona pärjäämisen arviointi ja tukeminen
  • Tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piiriin ohjaaminen sekä kyseisten palveluiden selvittäminen ja järjestäminen
  • Apuväline- ja asunnon muutostyöasioissa tilaaminen/neuvominen, järjestäminen
  • Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvä neuvonta
  • Kuntoutus- ja laitoshuoltohakemusten ym. tekeminen
  • Kotikäynnit, puhelinneuvonta
  • Ohjaaminen

Yhteydenotot: palveluneuvoja Maija Paasila, puh. 050 593 3211, sähköposti: maija.paasila@kitinkannus.fi, tai jätä soittopyyntö 044 575 4523 / Kitinkannus