Saattohoito

Kitinkannuksen hoito-osastolla on annettu saattohoitoa sotainvalideille jo 28 vuoden ajan. Nyt ja tulevaisuudessa saattohoitoa on mahdollista antaa myös muille sitä tarvitseville. Kitinkannus ry kehitti saattohoitoa Yhteisvastuukeräyksen varoin rahoitetussa Saattohoito kuntoon -projektissa, jonka veturina toimi Terhokoti.

saattohoito

Saattohoidolla tarkoitetaan hoitoa, jota annetaan asiakkaalle siinä vaiheessa, kun käytettävissä olevilla hoitomenetelmillä ei ole enää mahdollista parantaa asiakkaan sairauden ennustetta. Saattohoito on hoitoa kuoleman lähestyessä.

Saattohoitopäätöksen tekee lääkäri kuunnellen asiakkaan omaa toivetta – myös omaisten toiveet kuunnellaan ja huomioidaan. Hoitavan lääkärin on varmistuttava siitä, että asiakkaan hoitoon osallistuvat ovat tietoisia saattohoitovaiheen alkamisesta. Näin hoitohenkilökunta on tietoinen, että asiakkaan tulee saada kipuihinsa mahdollisimman tehokasta lievitystä.

Saattohoidossa keskitytään elämän laadun ylläpitämiseen tai parantamiseen. Saattohoito sisältää asiakkaan oireenmukaisen perushoidon lisäksi ihmisarvoa kunnioittavaa huolenpitoa sekä asiakkaalle läheisten henkilöiden henkistä tukemista.

Oireenmukaisen hoidon tavoitteena on antaa asiakkaalle mahdollisuus elää elämänsä loppuvaihe ilman vaikeita oireita, haluamassaan ympäristössä ja läheisten seurassa.

saattohoito2

Asiakkaan omat toiveet otetaan huomioon ja huolehditaan, ettei asiakas joudu olemaan yksin. Fyysisessä hoidossa korostuu asiakkaan saama hyvä perushoito ja hoidon onnistumista arvioidaan hänen kokemansa hyvänolon tunteen perusteella.

Saattohoidossa ravitsemus on ensisijaisesti suun kautta tapahtuvaa. Ravinnon laadun ja määrän tulee pohjautua asiakkaan yksilöllisiin, usein päivittäin vaihtuviin, toiveisiin. Pienet ja usein tarjoillut ateriat asiakkaan mieliruuista ovat tärkeitä ja pitävät makuhermoja hereillä.

Asiakkaan hengelliset tarpeet korostuvat usein kuoleman lähestyessä. Asiakkaan vakaumusta tulee aina kunnioittaa. Hoitohenkilökunta hankkii asiakkaalle esimerkiksi oman seurakunnan papin, jos asiakas sitä haluaa.

http://kitinkannus.fi/wp/wp-content/uploads/2016/05/diplomi.jpg

Tiedustelut ja varaukset:

 

Puhelin: 044 575 4523
Sähköposti: info@kitinkannus.fi