Hoito

Kitinkannuksen hoito-osasto on hyvän hoidon ja elämän paikka!

kitinkannus-hoito

Tarjoamme asiakkaillemme toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja virkistystä tukevaa hoitoa ja asumista. Hoitotyö rakentuu yksilövastuisen- ja kuntouttavan hoitotyön ajatukselle, jota ohjaa laaja-alainen näkemys ihmisestä sekä luottamuksellinen vuorovaikutussuhde asiakkaiden kanssa.

Hoitotyössä pyrimme tukemaan asiakkaan toimintakykyä vahvistamalla jäljellä olevia kykyjä ja taitoja, sekä antamaan hänelle tilaisuuksia onnistumisen kokemuksiin. Hoitotyössä arvostamme itsemääräämisoikeuden, itsenäisyyden ja turvallisuuden säilyttämistä. Pyrimme parantamaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista elämänlaatua; vältämme asiakkaan puolesta tekemistä ja puolesta päättämistä.

Ympärivuorokautisen hoidon lisäksi tarjoamme myös päivähoitoa, puolipäivähoitoa joko aamu- tai iltapäivähoitona sekä yöhoitoa. Meille voi tulla myös viikonloppuhoitoon. Suunnittelemme jokaiselle asiakkaalle sellaisen asumispaketin, jota hän kulloisessakin elämäntilanteessaan tarvitsee.