ylaraajojen toimintakyky

Pelaamalla kuntoon

Moni vanhempi on huolestunut lastensa pelaamisesta. Kitinkannuksessa vieraillessaan voi kuitenkin havahtua siihen, että pelimaailma on tunkeutunut hoitoalallekin. Kuntoutuksen tueksi on hankittu peleihin perustuva, interaktiivinen terapialaite. Voiko pelaamalla siis kuntoutua?

Asian tarkempi tarkastelu osoittaa, että interaktiivinen terapia tukee perustellusti muita Kitinkannuksessa tarjottavia terapiamuotoja. Jos aikaisemmin on ajateltu, että kuntoutus on kokoelma fyysisiä toimenpiteitä, joilla pyritään korjaamaan, parantamaan ja ylläpitämään ihmisen toimintakykyä, lähdetään nykyisin liikkeelle siitä, että kuntoutuksen avulla voidaan myös edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Uusi ajattelutapa luo uusia toimintatapoja. Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on nykyisin otettu lähtökohdaksi ihmisen tarpeita ja tavoitteita korostava toimintamalli. Koska kuntoutuminen on ihmiselle usein erilaisten toimintojen uudelleen oppimista ja oman elämän uudelleen rakentamista, on aivan luonnollista, että kuntoutuksen lähtökohtana on hänen oma, aktiivinen osallistumisensa. Ihminen voi tällöin itse vaikuttaa omaa tulevaisuuttaan ja elämänhallintaansa koskeviin kysymyksiin.

Kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa ihmisen motivaatio ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet korostuvat. Yksilöä motivoi paitsi se, että hänen oppimistaan arvostetaan, myös onnistumisen ja aikaansaamisen tunteet. Pelaavia lapsia katsoessa voi havaita, että aktiivinen osallistuminen pelimaailman toimintoihin ja niissä onnistuminen koukuttavat. Miksei sama toimisi myös kuntoutuksessa? Tulipalon sammuttaminen ja uhrien pelastaminen onnistuneesti voivat antaa henkisesti voimaannuttavan tärkeyden tunteen. Ja samalla käsi tai koko vartalo voimistuu huomaamatta.

kirj. Riikka Leppäkari